هنر خیابانی !

نقاشی روی دیوار!

تاریخ انتشار : ۲۰:۳۶ ۰۱-۰۲-۱۳۹۷

هنر خیابانی ، از نزدیک ترین هنرها و قابل دسترس ترین آن برای مردم است ، عصیان بر بی عدالتی ها و گاه طنز های ساده در آن به چشم می خورد

تبریز امروز:

هنر خیابانی

هنر خیابانی ، از نزدیک ترین هنرها و قابل دسترس ترین آن برای مردم است ، عصیان بر بی عدالتی ها و گاه طنز های ساده در آن به چشم می خورد! 


نظرات کاربران


@