حذف گازکربن با درختکاری در سا

2000 اصله درخت برای محافظت از هوای شهر سان فرانسیسکو!

تاریخ انتشار : ۱۷:۲۹ ۰۱-۰۲-۱۳۹۷

سان فرانسیسکو برای تبدیل شدن به یک شهر بدون گاز کربن تلاش می کند ؛ 2000 اصله نهال امسال در سان فرانسیسکو برای کاهش شدید انتشار کربن شهر کاشته خواهند شد! گام اول کاشت درختان است. گفته شده است وقتی که دولت فدرال تمایلی برای مقابله با شرایط اقلیمی ندارد ؛ شهر خود به ناچار باید برای مقابله با گاز های گلخانه ای و کربن اقدام کنند !

تبریز امروز:

به گزارش سان فرانسیسکو کرونیکل ، شهر سان فرانسیسکو برای تبدیل شدن به یک شهر بدون گاز کربن تلاش می کند ؛ 2000 اصله نهال امسال در سان فرانسیسکو برای کاهش شدید انتشار کربن شهر کاشته خواهند شد!

گام اول کاشت درختان است.

گفته شده است وقتی که دولت فدرال تمایلی برای مقابله با شرایط اقلیمی ندارد ؛ شهر خود به ناچار باید برای مقابله با گاز های گلخانه ای و کربن اقدام کنند !

A lone tree is seen on the 1600 block of Hudson Avenue on Wednesday,  April 18, 2018, in  San Francisco, Calif.   The 1600 block of Hudson is one place the city is looking to plant trees in the near future. Photo: Photos By Lea Suzuki / The Chronicle

در تصویر یک درخت تنها در 1600 بلوک خیابان هادسون در روز چهارشنبه آوریل 18، 2018 در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا دیده می شود. 1600 بلوک هادسون یکی از مکان هایی است که این شهر در آینده نزدیک به کاشت درختان می پردازد.


نظرات کاربران


@