دریافت شهروندی فرانسه را به عنوان جذابترین کشور!

تاریخ انتشار : ۱۸:۵۴ ۳۱-۰۱-۱۳۹۷

فرانسه، آلمان و اسپانیا در رتبه های اول تا سوم قرار داردند و روسیه همانند سال گذشته در جای شصت و سوم در کنار ونزوئلا و پالائو قرار گرفت. همچنین عراق، افغانستان و سومالی در رده های آخر این فهرست قرار گرفتند.عواملی مانند مقیاس اقتصادی، پتانسیل انسانی، انضباط عمومی، ثبات در امکان تردد به سایر کشورها بدون اخذ ویزا سهیم می باشند.

تبریز امروز:

Related image

شرکت Henley & Partners دریافت شهروندی فرانسه را به عنوان جذابترین کشور در جهان معرفی کرد.

Related image

به گزارش اسپوتنیک، در فهرست جدابترین های کشورهای دنیا برای دریافت شهروندی که توسط شرکت Henley & Partners منتشر شد، فرانسه، آلمان و اسپانیا در رتبه های اول تا سوم آن قرار داردند و روسیه همانند سال گذشته در جای شصت و سوم در کنار ونزوئلا و پالائو قرار گرفت. همچنین عراق، افغانستان و سومالی در رده های آخر این فهرست قرار گرفتند.

Image result for impressionist painting paris rain
در این فهرست، روسیه در بین کشورهای مستقل مشترک المنافع در جایگاه بالاتری قرار گرفته است.
در رتبه بندی این فهرست عواملی مانند مقیاس اقتصادی، پتانسیل انسانی، انضباط عمومی، ثبات در امکان تردد به سایر کشورها بدون اخذ ویزا سهیم می باشند.


نظرات کاربران


@