بایاتی لار

گوزوم ، اودا کول اولدی سینه م، اودا کول اولدی

تاریخ انتشار : ۱۵:۲۹ ۱۶-۰۱-۱۳۹۷

گوزوم ، اودا کول اولدی سینه م، اودا کول اولدی جانان گلدی شیکارا یئریم، اودا کول اولدی

تبریز امروز:

گوزوم ، اودا  کول  اولدی سینه م،  اودا  کول  اولدی

گوزوم ، اودا  کول  اولدی

سینه م،  اودا  کول  اولدی

جانان گلدی شیکارا

یئریم،  اودا  کول  اولدی

 

 جامی – یوسف و زولیخا

از یادداشت های توفیق و.


نظرات کاربران


@