بایاتی لار

گوزلریم دن، نم گئده ر من بیلیرم، نم گئده ر

تاریخ انتشار : ۰۵:۰۳ ۱۶-۰۱-۱۳۹۷

گوزلریم دن، نم گئده ر من بیلیرم، نم گئده ر بیر جانیم وار، آلدی یا ر باغلی گلسه، نم گئده ر

تبریز امروز:

گوزلریم دن ،نم گئده ر  من بیلیرم، نم گئده ر

گوزلریم دن، نم گئده ر

من بیلیرم، نم گئده ر

بیر جانیم وار، آلدی یا ر

باغلی گلسه،  نم گئده ر

 

جامییوسف و زولیخا - 

یادداشت های توفیق و.


نظرات کاربران


@