بایاتی لار

اوزاق یول لار محنتی یاخشی یولداش ایلن دیر

تاریخ انتشار : ۰۵:۴۸ ۱۵-۰۱-۱۳۹۷

گوزلریم یاش ایلن دیر ئومروم یاش ایلن دیر اوزاق یول لارمحنتی یاخشی یولداش ایلن دیر

تبریز امروز:

گوزلریم یاش ایلن دیر           

ئومروم یاش ایلن دیر

اوزاق یول لار محنتی

یاخشی یولداش ایلن دیر

 

 

جامی -یوسف و زلیخا

از یادداشت های توفیق و


نظرات کاربران


@