دست خط محمدعلی فرزبود

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را!

تاریخ انتشار : ۱۰:۱۷ ۱۱-۰۱-۱۳۹۷

تبریز امروز:

علی ای همای رحمت- فرزبود

فرزبود- علی ای همای رحمت

 


نظرات کاربران


@