بایاتی لار

عاشیق دئیر؛ قاریمازدیم - منی بو وای قاریدیر!

تاریخ انتشار : ۲۰:۴۷ ۱۰-۰۱-۱۳۹۷

داغلارین وای قاریدیر فرهادی وای قاریدیر عاشیق دئیر ، قاریمازدیم منی بو وای قاریدیر

تبریز امروز:

داغلارین وای قاریدیر

فرهادی وای قاریدیر

عاشیق دئیر ، قاریمازدیم

منی بو وای قاریدیر

داغلارین وای قاریدیر- فرهادی وای قاریدیر 

 

 

 

     

   

 

جامی ؛ یوسف و زلیخا

تبریز امروز


نظرات کاربران


@