ماهانه 200 میلیون کاربر فعال در تلگرام!

تاریخ انتشار : ۱۸:۴۸ ۰۳-۰۱-۱۳۹۷

پاول دوروف اعلام داشت که در 30 روز گذشته شبکه تلگرام دویست میلیون کاربر فعال داشته است! او در مطلبی که امروز در وبسایت تلگرام گذارد! نوشته است اگر 200میلیون نفر کاربر به عنوان یک کشور فرض شوند ؛ این تعداد افراد 6 مین کشور پرجمعیت جهان را تشکیل خواهند داد!

تبریز امروز:

 پاول دوروف بنیانگذار تلگرام اعلام داشت که در 30 روز گذشته شبکه تلگرام دویست میلیون کاربر فعال داشته است! او در مطلبی که امروز در وبسایت تلگرام گذارد! نوشته است اگر 200میلیون نفر کاربر به عنوان یک کشور فرض شوند ؛ این تعداد افراد 6 مین کشور پرجمعیت جهان را تشکیل خواهند داد!

پاول دوروف می نویسد؛ این شبکه نه براساس دعوت و تبیلغ تلگرام بلکه توسط کاربرانش ایجاد شده است !

 او بدون اشاره به فیس بوک از حفظ اطلاعات کاربران می نویسد!


نظرات کاربران


@