سال نو بر پای سفره سال در کنار خانواده مبارک باد!

در انتظار تحویل سال در کنار سفره هفت سین!

تاریخ انتشار : ۰۶:۴۷ ۲۹-۱۲-۱۳۹۶

تبریز امروز:

7 سین

 

سال نو بر پای سفره سال در کنار خانواده مبارک باد! 

نقاشی از حسین شیخ !

 


نظرات کاربران


@