بایاتی لار

دوشگونی دینمز آغلار، قونچا یا دینمز آغلار!

تاریخ انتشار : ۰۶:۰۷ ۱۸-۱۲-۱۳۹۶

دوشگونی دینمز آغلار قونچا یا دینمز آغلار دئدیم ؛ دوست همت ائیله دانیشماز، دینمزآغلار

تبریز امروز:

 دوشگونی دینمز آغلار- قونچا یا دینمز آغلار

دوشگونی دینمز آغلار

قونچا یا دینمز آغلار

دئدیم ؛ دوست همت ائیله

دانیشماز ، دینمز آغلار

  

جامی ، یوسف و زلیخا

از یادداشت های توفیق  و.


نظرات کاربران


@