بایاتی لار

گوزلریم نم دیر منیم، یاش آخار، نم دیر منیم

تاریخ انتشار : ۰۵:۳۹ ۱۸-۱۲-۱۳۹۶

گوزلریم نم دیر منیم یاش آخار، نم دیر منیم سایریام، ساغال مانام هئچ بیلمم، نم دیر منیم

تبریز امروز:

گوزلریم نم دیر منیم یاش آخار، نم دیر منیم

گوزلریم نم دیر منیم

یاش آخار، نم دیر منیم

سایریام، ساغال مانام

هئچ بیلمم، نم دیر منیم

 

جامی ، یوسف و زلیخا

از یاداشتهای توفیق و.

 

 


نظرات کاربران


@