بایاتی لار

عاشیقی بو گونه سالانی - زولفونو دوگونه سالانی!

تاریخ انتشار : ۱۶:۲۳ ۱۵-۱۲-۱۳۹۶

عاشیقی بو گونه سالانی زولفونو دوگونه سالانی آه چکیب ، قان آغلاسین منی بو گونه سالانی

تبریز امروز:

عاشیقی بو گونه  سالانی

عاشیقی بو گونه  سالانی

زولفونو   دوگونه  سالانی

آه چکیب ،  قان آغلاسین

  منی بو گونه سالانی

 

 

منبع : شرح هدایت  - موبدی 

از یاداشت های توفیق و.


نظرات کاربران


@