در سالگرد قیام مردم تبریز

دیدار مقام معظم رهبری با مردم آذربایجان!

تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۲۹-۱۱-۱۳۹۶

اولویت‌های امروز انقلاب: مدیریت جهادی، توجه به مردم، خدمت به مستضعفان و ترجیح شرق بر غرب

تبریز امروز:

رهبر انقلاب، در دیدار مردم آذربایجان: ما در انقلاب، اولویت‌هایی داریم.

-باید مدیریت جهادی را بر دیوان‌سالاری‌های فرسوده ترجیح دهیم. مدیریت جهادی به معنی بی‌انضباطی نیست؛ مدیریت جهادی یعنی پرکاری،‌ باتدبیر حرکت کردن، شب و روز نشناختن و دنبال کار را گرفتن.

-در حوزه‌ی سیاست داخلی باید متن مردم را بر اقلیت‌های حزبی و جناحی ترجیح بدهیم.

-در باب خدمات، باید مستضعفان را بر مرفهین ترجیح دهیم.

-در سیاست دفاعی کشور بایستی همه‌ی شیوه‌ها و همه‌ی ابزارهایی که مورد نیاز امروز و فردای کشور است دنبال شود و نوسازی شود. یک لحظه تردید نکنیم که کشور باید به طرف دفاع از خود حرکت کند ولو همه‌ی دنیا مخالفش باشند.

-در سیاست خارجی باید شرق را به غرب ترجیح دهیم؛ ترجیح همسایه بر دور، ترجیح کشورهایی که با ما وجه مشترک دارند بر دیگران.

-در اقتصاد، مسئله‌ی اشتغال و تولید بالاترین اولویت است.

 

نظرات کاربران


@