بازار آشفته و فریبنده تبلیغ!

شامپو طبیعی و یا آب میوه طبیعی یعنی چه!

تاریخ انتشار : ۱۵:۳۹ ۲۹-۱۱-۱۳۹۶

معنی "طبیعی" دقیقا چیست؟ این اصطلاح در حال حاضر برای محصولات بسیاری از آب میوه به شامپو و حتی تا دستمال مرطوب بچه مورد استفاده قرار می گیرد. گروه های مصرف کننده می گویند مشکل این است که تعریف قانونی یا نظارتی از آنچه که معنی "طبیعی" را می یابد وجود ندارد

تبریز امروز:

 

معنی "طبیعی"   دقیقا  چیست؟ این اصطلاح در حال حاضر برای محصولات بسیاری از آب میوه به شامپو  و حتی تا دستمال مرطوب بچه مورد استفاده قرار می گیرد.
گروه های مصرف کننده می گویند مشکل این است که تعریف قانونی یا نظارتی از آنچه که معنی "طبیعی"  را می یابد وجود ندارد. این موضوع در مغرب زمین موجب پیدایش صدها پرونده شده است .
این بحث مشابه ماجرای کلمه و اصطلاح " ارگانیک " در سال های دهه 1990 در غرب است و خاطرات آن را تکرار می کند. تا آنکه در ایالات متحده وزارت کشاورزی در نهایت یک فرآیند تعریف و صدور گواهینامه برای کلمه "ارگانیک "ایجاد کرد.

درج کلمات " Natural" یا طبیعی و یا ارگانیک در ایران نظارت لازم را می طلبد!
و ما حتی هنوز به "سالم" نرسیده ایم.

 


نظرات کاربران


@