پس از استعفای یاکوب زوما!

رییس جمهور جدید برای افریقای جنوبی!

تاریخ انتشار : ۱۵:۱۵ ۲۹-۱۱-۱۳۹۶

سیریل رامافوزا به عنوان رئیس جمهور آفریقای جنوبی انتخاب شد. او معاون رییس جمهور بوده و یکی از ثروتمندترین مردمان قاره سیاه است. یاکوب (یعقوب) زوما، که پس از نزدیک به نه سال از ریاست جمهوری استعفا داد، به عنوان یک قهرمان ضد خشونت وآپارتاید شناخته می شد، که در پایان به نمادی از فساد در افریقای جنوبی تبدیل شد که در طول زمان ریاست وی افریقای جنوبی را در خود فرا گرفت !

تبریز امروز:

 

سیریل رامافوزا به عنوان رئیس جمهور آفریقای جنوبی انتخاب شد. او معاون رییس جمهور بوده و یکی از ثروتمندترین مردمان قاره سیاه است.
یاکوب (یعقوب) زوما، که پس از نزدیک به نه سال از ریاست جمهوری استعفا داد،  به عنوان یک قهرمان ضد خشونت وآپارتاید شناخته می شد، که در پایان  به نمادی از فساد در افریقای جنوبی تبدیل شد که در طول زمان ریاست وی افریقای جنوبی را در خود فرا گرفت !

 


نظرات کاربران


@