گسست نسل ها!

انیمیشن گوسفندان !

تاریخ انتشار : ۱۵:۳۱ ۱۹-۱۱-۱۳۹۶

گوسفندها انیمیشنی از توماس مایر هرمان در مورد گوسفند کوچولویی است که به جای مع ، میو ! می کند ! و این تعجب پدر و مادرش را برانگیخته است. ! ماجرا به گسست نسل ها در قالب انیمیشنی اشاره می کند که بره ها به جای مع یا بع میو می کنند و بعد از اصلاح مو به رنگ امیزی خود می پردازند! و چقدر شباهت هایی عجیب با جوامع معاصر دارند!

تبریز امروز:

فاصله دیدگاه ها، احساس ها ، باورها و گرایشات و سبک زندگی و رفتارهای ميان دوره هاي نوجوانی و جواني و آنچه که نسل جدید گفته می شود با دوره هاي ميان سالگی و بالاتر گروهی که نسل قدیم خوانده می شود؛ گسست یا شکاف نسل می گویند!

حرکت تدریجی جوامع به سمت صنعتی شدن و یا فرا صنعتی و توسعه سریع دانش و تکنولوژی، غفلت از برخی سنّت های پاک و دیرین و یا مهجور ماندنبی دلیل این سنّت ها و نیز الگوگیری از شیوه زندگی عصر دیجیتال غربی بدون همخوانی روبنا و زیربنا ، نظام خانواده و ساختار اجتماعی را به سمت شرایطی غریب و آواره و بی اساس سوق می دهد و گسست نسل ها را تشویق و افزایش می دهد.

توسعه، امری ضروری و ناگزیر است؛ امّا می توان از تجربیات دیگران در بازگشت به سنّت ها درس گرفت و با تعدیل دو عنصر به ظاهر ناهمخوان "سنّت " و "مدرنیته"، به توسعه ای بومی دست یافت که در عین تضمین پیشرفت جامعه مهاجمی برای بنیان خانواده نباشد.

 

توماس مایر هرمان در سال 1956 در شهر کلن بدنیا آمده ؛ برای شش انیمیشن جایزه دریافت کرده است. او از سال 2000 در دانشگاه کسل استاد انیمیشن است.

گوسفندها انیمیشنی از توماس مایر هرمان در مورد  گوسفند کوچولویی است که به جای مع ، میو ! می کند ! و این تعجب پدر و مادرش را برانگیخته است. !

ماجرا به گسست نسل ها در قالب انیمیشنی اشاره می کند که بره ها به جای مع یا بع میو می کنند و بعد از اصلاح مو به رنگ امیزی خود می پردازند! و چقدر شباهت هایی عجیب با جوامع معاصر دارند!


نظرات کاربران


@