بعد از سقوط بازار بورس در امریکا

سقوط بازارهای بورس در جهان!

تاریخ انتشار : ۲۰:۱۸ ۱۷-۱۱-۱۳۹۶

شاخص ارزش سهام در بازار توکیو با کاهش مواجه بود!سقوط بازارامریکا در همه بازارهای مالی اثر گذارده است.

تبریز امروز:

A stock indicator showing the Nikkei 225 in Tokyo today. The market sell-off in the U.S. ricocheted across the world.

 

شاخص سهام نشان دهنده سقوط امروز در بورس توکیو است. سقوط بازار در ایالات متحده در سراسر جهان اثر گذارده است.

@