انیمیشنی ازتینگ چیان تی!

پل!

تاریخ انتشار : ۱۷:۴۳ ۱۲-۱۱-۱۳۹۶

"پل" داستانی در مورد تلاش برای عبور از یک پل است، اما عبور از موانع با در نظر گرفتن اخلاقیات موضوع اصلی این گذرگاه است. پشت این داستان چگونگی رقابت با موفقیت و نتایج غرور، استبداد و یا صلح و سازش دیده می شوند.کارگردان تینگ چیان تی و موسیقی از گرگ گوبا است.

تبریز امروز:

"پل" داستانی در مورد تلاش برای عبور از یک پل است، اما عبور از موانع با در نظر گرفتن اخلاقیات موضوع اصلی این گذرگاه است. پشت این داستان چگونگی رقابت با موفقیت و نتایج غرور، استبداد و یا صلح و سازش دیده می شوند.کارگردان تینگ چیان تی و موسیقی از گرگ گوبا است.

این انیمیشن پایان نامه چیان تینگ تی برای فراغت از تحصیل از آکادمی هنر در سال 2010 است. 

مراحل شخصیت پردازی و ترسیم محیط در تصاویر ارائه می شوند!

 

گزارش از کاوه 


نظرات کاربران


@