عکس از آلخاندرو مارتینز ولز

مهاجران در بلگراد!

تاریخ انتشار : ۲۲:۵۵ ۰۵-۱۱-۱۳۹۶

حدود 1500 مرد از افغانستان و پاکستان در انبارهای بدون امکانات در نزدیکی ایستگاه مرکزی بلگراد زندگی می کنند. به رغم دمای منفی 16 درجه سانتی گراد ، این گروه از مهاجرین از ترس دیپورت شدن از اردوگاه های رسمی ماندن در این اقامتگاه های وحشتناک را ترجیح می دهند.

تبریز امروز:

 حدود 1500 مرد از افغانستان و پاکستان در انبارهای بدون امکانات در نزدیکی ایستگاه مرکزی بلگراد زندگی می کنند. به رغم دمای منفی 16 درجه سانتی گراد ، این گروه از مهاجرین از ترس دیپورت شدن از اردوگاه های رسمی ماندن در این اقامتگاه های وحشتناک را ترجیح می دهند.

 

عکس از آلخاندرو مارتینز ولز - اسپانیا 


نظرات کاربران


@