عکس از ماریا پلاتنیکوا!

اسکی باز شب!

تاریخ انتشار : ۱۵:۵۰ ۰۵-۱۱-۱۳۹۶

مسابقات اسکی آماتور شبانه مسکو در ماه های ژانویه و فوریه با نام روماشکف که در چهارشنبه ها برگزار می شود!.

تبریز امروز:

مسابقات اسکی آماتور شبانه مسکو در ماه های ژانویه و فوریه با نام روماشکف که در چهارشنبه ها برگزار می شود.

 

عکس از ماریا پلاتنیکوا 


نظرات کاربران


@