میراث 30 هزار یورویی برای گربه!

جری گربه خوشبخت ایتالیایی وارث 30 هزار یورو !

تاریخ انتشار : ۱۳:۴۱ ۰۱-۱۱-۱۳۹۶

یک زن ایتالیایی که صاحب یک گربه بود او را مهمترین فرد زندگی خود محسوب می کرد، مبلغ 30 هزار یورو برای وی به ارث گذاشت تا در صورت بیماری این گربه خانواده بتوانند هزینه مداوای وی را پرداخت کنند. وی همچنین وصیت کرده در صورت لزوم جواهراتش را فروخته و خرج این گربه خوشبخت کنند.

تبریز امروز:

گربه خوشبخت وارث 30 هزار یورو شد

جری گربه ایتالیایی مبلغ 30 هزار یورو از صاحب خود به ارث برد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از La Stampa، یک زن ایتالیایی که صاحب این گربه بود او را مهمترین فرد زندگی خود محسوب می کرد، این مبلغ را برای وی به ارث گذاشت تا در صورت بیماری این گربه خانواده بتوانند هزینه مداوای وی را پرداخت کنند. وی همچنین وصیت کرده در صورت لزوم جواهرات او را فروخته و خرج این گربه خوشبخت کنند. 

دختر این زن گفته که مادرش "جری" را بیش از سایر اعضای خانواده دوست داشت. جری گربه خوشبخت با بهترین غذاها تغذیه می شود و جای راحت و گرم برای استراحت دارد.

 


نظرات کاربران


@