وقتی پایگاه نظامی در کنار مزرعه ساخته می شود!

تهدید پایگاه سیستم دفاع موشکی آمریکا توسط گوسفندان!

تاریخ انتشار : ۱۹:۵۵ ۲۸-۱۰-۱۳۹۶

یکی از مهمترین پایگاه های سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا که در شهر دوسه لو در جنوب رومانی قرار دارد، به دلیل وجود گله ای از گوسفندان متعلق به یک کشاورز محلی مورد تهدید قرار گرفت.

تبریز امروز:

تهدید پایگاه سیستم دفاع موشکی آمریکا توسط گوسفندان

به گزارش اسپوتنیک، یکی از مهمترین پایگاه های سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا که در شهر  Deveselu  در جنوب رومانی قرار دارد، به دلیل وجود گله ای از گوسفندان متعلق به یک کشاورز محلی مورد تهدید قرار گرفت.

چوپانی که در این منطقه رومانی گوسفندان را به چرا می برد گفت:«تا قبل از ورود آمریکایی ها ما به راحتی گوسفندانمان را به چرا می بردیم، گوسفندان مانند انسان نیستند و هیچ درکی از هشداردهنده های امنیتی در کنار دیوار پایگاهها ندارند. آنها به هر جایی که بخواهند می روند و از کسی اطاعت نمی کنند.

نظامیان آمریکایی از همجواری این پایگاه با دامداری منطقه که در ده متری پایگاه مستقر است ناراضی هستند.

 

 


نظرات کاربران


@