رژه متحد تیم های دو کشور در بازی های المپیک زمستانی سئول!

کره شمالی و کره جنوبی زیریک پرچم !

تاریخ انتشار : ۱۳:۳۱ ۲۸-۱۰-۱۳۹۶

در بازی های المپیک سیدنی سال 2000 ، تیم های کره شمالی و جنوبی زیر یک پرچم رژه رفتند، اکنون قرار بر رژه متحد در بازی های المپیک زمستانی سئول شده است.

تبریز امروز:

The North and South Korean teams marched under a unified flag at the opening ceremony of the 2000 Olympic Games in Sydney, Australia. They will do so again next month at the Winter Games.

 

در بازی های المپیک سیدنی استرالیا در سال 2000 میلادی، تیم های کره شمالی و جنوبی زیر یک پرچم رژه رفتند، اکنون قرار بر رژه متحد در بازی های المپیک زمستانی سئول شده است. با مذاکرات انجام شده بین دو کره ، علیرغم مخالفت های ترامپ توافق بر رژه متحد  در مراسم گشایش بازی های شده است!

 


نظرات کاربران


@