سفری در میان میراث کهن صنعت، علم و زندگی !

سیلوی گندم تبریز!

تاریخ انتشار : ۲۰:۳۴ ۲۶-۱۰-۱۳۹۶

سیلوی گندم تبریز یکی از بناهای عظیم در داخل شهر است که می تواند نماد توانمندی مهندس و صنعتگر تبریزی و ایرانی و همچنین مدیریت به کارگیری هماهنگ دانش وعلم روز و تجربه انسان ها با هم باشد! نمایشگاه و عمارت موزه زنده مهندسی را می توان دراین بنای عظیم دید ! ساختمان ساده تخلیه گندم که با ظرافت و پیچیدگی بسیار در صنعت بکارگیری چوب ، تا پلکان فلزی زیبای بالای اتاق ژنراتور که صنعت و هنر فلز کاری 80 سال پیش را نشان می دهد.

تبریز امروز:

 سیلوی گندم تبریز

 سیلوی گندم تبریز یکی از بناهای عظیم در داخل شهر است که می تواند نماد توانمندی مهندس و صنعتگر تبریزی و ایرانی و همچنین مدیریت به کارگیری هماهنگ دانش وعلم روز و تجربه انسان ها با هم باشد!

سیلوی گندم تبریز

سیلوی گندم تبریز

سیلوی گندم تبریز

سیلوی گندم تبریز

سیلوی گندم تبریز

نمایشگاه و عمارت موزه زنده مهندسی را می توان دراین بنای عظیم دید ! ساختمان ساده تخلیه گندم که با ظرافت و پیچیدگی بسیار در صنعت بکارگیری چوب ، تا پلکان فلزی زیبای بالای اتاق ژنراتور که صنعت و هنر فلز کاری 80 سال پیش را نشان می دهد.

سیلوی گندم تبریز

سیلوی گندم تبریز

ساختمان های عمومی مربوط به سازمان ها همواره علیرغم اینکه در معرض دید همگان بوده اند، بنا برعادت چشم ها مورد توجه واقع نمی شوند! ولی روزی که دقت و نگاه مجدد با چشمان شسته بر روی بنا نهاده شود ! زیبایی های آن به چشم می آیند و هویت و هنر در احداث یک سیلوی گندم به چشم می آید.

سیلوی گندم تبریز

سیلوی گندم تبریز بنایی با قدمت قریب 80 سال نمادی از مهندسی ، هنر و عشق به کار و آفرینش بوده است و عمر آن از عظمت آن نکاسته است،.بلکه نشان داده است، عشق در کار همچون کندن بیستون است و جاودانگی  در آن ! این مجموعه عظیم ، زیبا و استوار و از همه مهم تر زنده است ! که همچنان سالم و شاداب در حال کار و ایستادگی است !ایجاد امکان برای شناساندن این اثر نفیس معماری که میراث فرهنگ و صنعت وعلم و زندگی است می تواند جاذب گردشگرانی باشد که به تبریز می آیند.

سیلوی گندم تبریز 

سیلوی گندم تبریز

سیلوی گندم تبریز

 

مطالعه بنا و نگاه علمی به آن نیز بحثی در آموزش کارگاهی و عملی و همچنین پروراندن ذهن جوانان در پلی تکنیک ها و دانشکده های هنر و فنی شهرتبریز می تواند باشد.

 

 


نظرات کاربران

سلام . پدر صلواتی میخواهی این هنر قدیمی نیز تخریب بشه .

علی غازانی

@