ماجرای انتظارگربه در مقابل سوراخ موش!

سوراخ موش همون سوراخ موشه! یعنی پناهگاه !

تاریخ انتشار : ۱۵:۱۴ ۲۴-۱۰-۱۳۹۶

اما موش هم همان قدر شعور داره که بدونه سوراخ موش همون سوراخ موش هست و پناهگاه ! حالا گربه چقدر می تونه تحمل بکنه و منتظر یک موش کوچک بمونه ! معلومه که نمی شه ! حتی یارکمکی هم مفتی اونجا ننشسته که ! اون از این سفره سهم می خواد !

تبریز امروز:

گربه نشسته بود ! یک موش ناگهان سر و کله اش پیدا شد ! گربه یک جستی زد و ناکام از گیر انداختن موش فقط شاهد ورود موش توی سوراخ موش شد !

حال چاره ای نبود که فقط انتظار بکشه و منتظر بمونه ! تا موش یک قدم اشتباه برداره و سرش رو از توی سوراخ بیرون بیاره!

اما موش هم همان قدر شعور داره که بدونه سوراخ موش همون سوراخ موش هست و پناهگاه ! حالا گربه چقدر می تونه تحمل بکنه و منتظر یک موش کوچک بمونه ! معلومه که نمی شه ! حتی یارکمکی هم مفتی اونجا ننشسته که ! اون از این سفره سهم می خواد !

دو گربه در انتظار یک موش

نتیجه این شطرنج مشخص بود ! موش برای بقا ولی گربه در فکر گوشت تازه بود و حس بقا بر شهوت غذای تازه گرم غالب می شد که شد و گربه سر بزیر انداخت و با دوستش از این سودا گذشتند!

 

 

حکایت و عکس از کاوه وحیدی آذر

 

 

 


نظرات کاربران


@