پرواز انکارا -طرابوزان با سر خوردن متوقف شد!

هواپیمای جت پگاسوس لغزید!

تاریخ انتشار : ۱۴:۲۸ ۲۴-۱۰-۱۳۹۶

این هواپیمای بوئینگ 800- 737 دارای 162 مسافر بود و از آنکارا به طرابوزان پرواز کرده بود که در پایان سفر چند متر مانده به دریای سیاه بر روی شن های ساحل متوقف شد و پرواز خود را خاتمه داد.

تبریز امروز:

هواپیمای جت متعلق به خطوط هوایی پگاسوس در فرودگاه طرابوزان ترکیه درشمال شرق این کشور با لغزیدن در روی باند پرواز بر روی ماسه های کنار دریای سیاه جای گرفت !

pegasus airline turkey, pegasus airline skid off, turkish plane skid off, Pegasus Airline crash, pegasus airline black sea crash

 

این هواپیمای بوئینگ 800- 737 دارای 162 مسافر بود و از آنکارا به طرابوزان پرواز کرده بود که در پایان سفر چند متر مانده به دریای سیاه بر روی شن های ساحل متوقف شد و پرواز خود را خاتمه داد.

Image result for pegasus side turkey airport

هیچ کدام  از 162 نفر مسافر و دو خلبان و 4 خدمه پرواز آسیبی در این  فرود ندیدند!

 

Image result for pegasus side turkey airport

تصاویر منتشر شده نشان از نزدیکی دماغه هواپیما  به دریای سیاه  و خوش شانسی بسیار مسافران آن می باشد.

 

 

گزارش از کاوه


نظرات کاربران


@