برف شدید در ژاپن!

سرپا ماندن 400 مسافر در قطار!

تاریخ انتشار : ۱۴:۱۴ ۲۲-۱۰-۱۳۹۶

وزیر حمل و نقل "کیوی ایسیی" گفت که به راه آهن دستور داده است تا تحقیق و بررسی کند که چرا به مدت طولانی برای کمک به مسافران و ارائه خدمات کاری نشده است.

تبریز امروز:

حدود 430 مسافر در منطقه نیگاتای ژاپن مجبور شدند  شب را در یک قطار با چهار کوپه بسر برند که توسط برف سنگین در امتداد سواحل ژاپن محتصره شده بود.

به گفته نیروهای امداد پنج مسافر – یک مرد 40 ساله و چهار زن نوجوانان و 20 ساله  در شرایط دشوار قرار گرفته بودند که به بیمارستان منتقل شدند. قطار نگااکا از نیگاتا بعد از 15

ساعت توقف به مسیر خود ادامه داد.

مسافران سرپا در قطار گیر افتاده در میان برف ها مانده بودند!

بیش از نیمی از مسافران قطار با اتوبوس به مقصد خود منتقل شدند.

مسافران قطار گفتند، در حالی که مسئولین قطار JR East گفته است که چراغ های داخلی و گرمایش به درستی کار می کند، فقط یک حمام داشت و کاغذ توالت تمام شده بود .

بعضی ها گفتند که افرادی در صندلی ها  نشسته بودند و دیگران ایستاده مانده بودند.

یک زن که در ساعت 4:40 صبح از هنگام قطار بیرون آمد، گفت: "من ایستاده بودم و تمام وقت را نگاه کردم."

یک مسافر مرد گفت: "من فقط می خواهم بخوابم."

یک مرد 50 ساله که برای بردن دخترش آمده بود، گفت که عصبانی است، زیرا دخترش برای امتحان ورودی حاضر شده بود.

او گفت: "دخترم فردا برای امتحان ورودی به دانشگاه شرکت خواهدکرد، بنابراین من می خواهم او بتوانداستزاحت کند چون اپراتور قطار گفت که قطار شروع به حرکت می کند، اما

قطار حرکت نکرد.

حرکت قطار در حدود ساعت 6:55 صبح بود و پنج شنبه در عبور از ایستگاه توکوجی و ابیوری در سانجو با برفی به ارتفاع  حدود 77 سانتی متر مواجه گردید.

با توجه به تاخیر و لغو حرکت دیگر قطار ها بعلت بسته بودن مسیر ناشی از برف امکان استفاده از قطار جایگزین ممکن نگردید.

یک مقام خط  JR East اظهار داشت: "ما اولویت را در زمینه ایمنی قرار داده ایم.

اما وزیر حمل و نقل "کیوی ایسیی" گفت که به راه آهن دستور داده است تا تحقیق و بررسی کند که چرا به مدت طولانی برای کمک به مسافران و ارائه خدمات کاری نشده است.

در روز پنجشنبه برف روب ها در نزدیکی محل حضور نداشتند و تنها یک نفر کارمند در ساعت 9:30 صبح جمعه به این بخش  وارد شد.

دو قطار بعدی نیز به متوقف شدند، که 400 نفر مسافر انان نیز با اتوبوس انتقال یافتند.

برف همچنین باعث گردید حدود 300 وسیله نقلیه در نزدیکی دو خروجی بزرگراه شهر نیگاتا  و شهر آگا متوقف گردند که پنجشنبه شب، همه پس از حدود 12 ساعت کار برف روبی این

خودروها  رها شدند. 410 ماشین نیز در شهرهای مجاور گیر افتاده بودند.


نظرات کاربران


@