کاریکاتور

توسعه شهر!

تاریخ انتشار : ۲۱:۳۶ ۲۱-۱۰-۱۳۹۶

تبریز امروز:

توسعه بدون سبز!

 

توسعه شهری!

@