کاریکاتور

توسعه شهر!

تاریخ انتشار : ۱۸:۰۶ ۲۱-۱۰-۱۳۹۶

تبریز امروز:

توسعه بدون سبز!

 

توسعه شهری!

@