کلیفرنیا اآمریکا

سیل گل ولای!

تاریخ انتشار : ۱۶:۱۷ ۲۱-۱۰-۱۳۹۶

تعداد تلفات ناشی از سیل گل و لای در مونتسیتو، کالیفرنیا، روز چهارشنبه به 17 افزایش یافت. بیش از دوازده نفر مفقود شده اند و صدها خانه از بین رفته اند.

تبریز امروز:

The death toll from mudslides in Montecito, Calif., <a href="https://www.nytimes.com/2018/01/10/us/montecito-mudslides-california.html">rose to 17 on Wednesday</a>. More than a dozen people are missing after about 100 houses were swept away.

 

تعداد تلفات ناشی از سیل گل و لای در مونتسیتو، کالیفرنیا، روز چهارشنبه به 17 افزایش یافت. بیش از دوازده نفر مفقود شده اند و صدها خانه از بین رفته اند.

 


نظرات کاربران


@