عکس های از مسکو

مسکو بین یک قرن!

تاریخ انتشار : ۱۹:۲۸ ۲۰-۱۰-۱۳۹۶

عکس های مجموعه فاصله یک صد سال را در مسکو نشان می دهند؛ شهری که زیبایی طبیعی آن در کنار معماری هوشمندانه به آن ممتازی را بخشیده است.

تبریز امروز:

پل بارادینسکی در مسکو ۲۰۱۶

 

پل بارادینسکی در مسکو ۱۹۲۵

پل بارادینسکی در مسکو

تراموای در میدان تورسکی در مسکو ۲۰۱۷

تراموای مسکو ۱۹۲۵

تراموای مسکو

ساختمان سازمان امنیت فدرال در میدان لوبیانسکی در مسکو ۲۰۱۷

 

میدان لوبیانسکی در مسکو ۱۸۹۹

میدان لوبیانسکی در مسکو

تئاتر بالشوی در مسکو ۲۰۱۷

 

ساختمان تئاتر بالشوی در مسکو ۱۹۱۸

ساختمان تئاتر بالشوی

عابران در خیابان آربات در مسکو سال ۲۰۱۶

 

خیابان آربات در مسکو ۱۸۸۸

خیابان آربات

منظره ی رودخانه یاوزا با پل رویش در مسکو سال ۲۰۱۶

 

منظره ی رودخانه  یاوزا با پل رویش در مسکو سال های ۸۰ قرن ۱۹

منظره ی رودخانه یاوزا با پل رویش

خیابان تورسکی در مسکو ۲۰۱۷

 

خیابان تورسکی در مسکو ۱۹۱۴

خیابان تورسکی در مسکو

میدان سرخ در مسکو ۲۰۱۵

میدان سرخ در مسکو ۱۸۹۶

میدان سرخ در مسکو


نظرات کاربران


@